Получавате електронна поща и чувате музика, отваряте писмо и се отваря картичка, затваряте писмо и се изпълнява филм.

Изпращате писмо с парола и никой не може да го прочете дори и да седне на компютъра Ви и да отвори Вашата програма.

Може да изпращате големи файлове (десетки MB) без да ги закачате към писмото, те се изпращат с максималната възможна скорост.

Електронната поща не е вече само средство за изпращане или получаване на информация. Тя може много повече с помощта на ActiveMail.

И всичко това при максимална сигурност срещу злоупотреби.
           Някои обекти от новата технология : ICON   SECURE   FTP   VIDEO   AUDIO   ....   прочетете повече